Richtlijnen
Bijdragen uit het ARHF zijn bedoeld voor professionele kunstenaars uit alle disciplines.
Aanvragen voor projekten die reeds zijn aangevangen voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.
Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek. Daarom moet een motivering van de aanvrager, een financiƫle toelichting, een kosten- en dekkingsplan en een actuele documentatie over het werk van de kunstenaar meegestuurd worden.

Aanvragen
Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen moet u dus in uw aanvraag aangeven waarvoor u een bijdrage uit het fonds wilt ontvangen.
U stuurt de aanvraag per post naar het secretariaat en tevens per mail naar info@rolandholstfonds.nl. Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van actuele documentatie over uw werk. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u spoedig van ons bericht over wanneer deze in behandeling wordt genomen. Een aanvraag moet minimaal 14 dagen voor een volgende vergadering binnen zijn.

Checklist aanvraag:
In een aanvraag dienen onderstaande gegevens opgenomen te zijn.
-naam, adres, woonplaats, telefoon en Emailadres aanvrager
-beschrijving van het projekt
-motivering aanvraag
-kosten- en inkomstenoverzicht van het projekt
-financiƫle toelichting op het dekkingsplan
-eventuele aangevraagde/toegekende ondersteuning bij andere fondsen
-gevraagde ARHF bijdrage
-cv aanvrager en actuele documentatie van zijn/haar werk

U stuurt de aanvraag per mail en tevens per post naar het secretariaat.

Schriftelijke aanvragen per post sturen naar:
Stichting A. Roland Holstfonds
Postbus 299
1860 AG Bergen NH
Tevens digitaal sturen naar: info@rolandholstfonds.nl

Let op: aanvragen dienen uiterlijk14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe vergaderdatum
De eerstvolgende bestuursvergadering is (onder voorbehoud) gepland op 24 september 2018.