ARHF Aanvragen

Richtlijnen
Bijdragen uit het ARHF zijn bedoeld voor individuele professionele kunstenaars uit alle disciplines.
Aanvragen kunnen ingediend worden voor ondersteuning van kunstenaars of projecten met een regionale binding. Projekten die reeds zijn aangevangen voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.

De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek.

Gehonoreerde aanvragen worden door het ARHF gebruikt voor publicitaire doeleinden.

 

Aanvragen
Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen moet de aanvraag de volgende informatie bevatten:

-naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres aanvrager
-een korte uitleg waar u het geld voor nodig heeft
-indien het om een project gaat: een beschrijving hiervan en waar en wanneer het plaatsvindt
-motivering aanvraag: doelstelling/ artistieke uitgangspunten/ onderbouwing
-begroting- dekkingsplan van het projekt
-een financiële toelichting hierop
-eventuele aangevraagde/ toegekende ondersteuning bij andere fondsen
-gevraagde ARHF bijdrage
-korte cv’s van de artistiek betrokkenen (max 1 A4 per persoon)
-actuele documentatie van zijn/haar werk

Digitale aanvragen worden bij voorkeur in PDF ontvangen.

U stuurt de aanvraag per mail naar: info@rolandholstfonds.nl

Let op: aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de geplande vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe vergaderdatum
De eerstvolgende bestuursvergadering is (onder voorbehoud) gepland 19 januari 2022.

Zee