ARHF Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden voor ondersteuning van kunstenaars of projecten met een regionale binding. Projecten die reeds zijn aangevangen voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.

De aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek.

Gehonoreerde aanvragen worden door het ARHF gebruikt voor publicitaire doeleinden.

 

Aanvragen
U kunt een aanvraag indienen voor het Materiaalfonds óf voor het Projectfonds. Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen moet de aanvraag informatie bevatten die voldoen aan bepaalde richtlijnen. Klik hier om deze richtlijnen te downloaden.

Aanvragen worden bij voorkeur in PDF ontvangen.

U stuurt de aanvraag per mail naar: info@rolandholstfonds.nl

Let op: aanvragen dienen uiterlijk 14 dagen voor de geplande vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die na deze datum worden ingestuurd worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe vergaderdatum
De eerstvolgende bestuursvergadering is (onder voorbehoud) gepland:
dinsdag 25 juni 2024.

Het bestuur streeft ernaar om binnen 14 dagen na de vergadering elke aanvrager bericht te sturen.

Zee