ARHF Over Het Fonds

Secretariaat
Stichting A. Roland Holst Fonds
Postbus 299
1860 AG Bergen (NH)

Email
info@rolandholstfonds.nl

Bankrekening ABN
NL72 ABNA 0468 8742 75

Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Karien Hilbers, voorzitter
Olga Kruisbrink, secretaris
Jochem Gelderman, penningmeester
Chris Roland Holst
Eva Groentjes
Geer Roobeek, beeldend kunstenaar
Jabik Veenbaas, dichter/vertaler
Pé Okx, beeldend kunstenaar
Renske Gerstel, beeldend kunstenaar

ANBI
Het A. Roland Holst Fonds is een stichting zonder winstoogmerk en heeft
een ANBI-status.

Jaarverslag 2016-2017
Exploitatie-overzicht 2016-2017
Exploitatie-overzicht 2018-2019
Publicatie 2020 voor ANBI

 

Doel van de Stichting A. Roland Holst Fonds is het ondersteunen van individuele kunstenaars van uiteenlopende disciplines die in Bergen en omgeving wonen en werken en met hun werk bijdragen aan het culturele leven van de regio rond Bergen.

Dit komt tot uiting via de onderstaande activiteiten:

1. Het beheer van de voormalige woning van de dichter Adriaan Roland Holst, gelegen aan de Nesdijk 7 te Bergen, dat sinds 2002 als schrijvershuis is ingericht.
Zie Schrijvershuis

2. Financiële ondersteuning van kunstenaars die voor bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. Dat kan zijn voor de aanschaf van materialen of voorzieningen aan een atelier, voor de uitvoering van een bepaald project of voor de promotie van hun werk. Het gaat hierbij steeds om incidentele uitkeringen. Het Fonds kent geen geld toe aan andere stichtingen of organisaties.
Het bestuur vergadert als regel drie keer per jaar.
Kijk bij Aanvragen voor de eerstvolgende vergadering.

3. De driejaarlijkse uitreiking van de A. Roland Holstprijzen voor poëzie en kunst. De uitreikingen vinden traditioneel plaats in de Ruïnekerk te Bergen.
Zie Roland Holstprijs

 

Zee