ARHF Over Het Fonds

Email secretariaat
info@rolandholstfonds.nl

Bankrekening ABN
NL72 ABNA 0468 8742 75

Postadres:
Lijtweg 125
1861VA Bergen

Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Ivan Borghstijn, voorzitter
Jochem Gelderman, penningmeester
Charda Jansen, secretaris
Chris Roland Holst
Eva Groentjes
Gígja Reynisdóttir, beeldend kunstenaar
Jabik Veenbaas, dichter/vertaler
Marianne Berenschot, beeldend kunstenaar
Renske Gerstel, beeldend kunstenaar

Op 26 september 2023 verscheen er een artikel over het fonds in de Alkmaarsche Courant. Geschreven door Annemarie Ettekoven. Klik hier.

Doel van de Stichting A. Roland Holst Fonds is het ondersteunen van individuele kunstenaars van uiteenlopende disciplines die in Bergen en omgeving wonen en werken en met hun werk bijdragen aan het culturele leven van de regio rond Bergen.

Dit komt tot uiting via de onderstaande activiteiten:

1. Het beheer van de voormalige woning van de dichter Adriaan Roland Holst, gelegen aan de Nesdijk 7 te Bergen, dat sinds 2002 als schrijvershuis is ingericht.
Zie Schrijvershuis

2. Financiële ondersteuning van kunstenaars die voor bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. Dat kan zijn voor de aanschaf van materialen of voorzieningen aan een atelier, voor de uitvoering van een bepaald project of voor de promotie van hun werk. Het gaat hierbij steeds om incidentele uitkeringen. Het Fonds kent geen geld toe aan andere stichtingen of organisaties.
Het bestuur vergadert als regel drie keer per jaar.
Kijk bij Aanvragen voor de eerstvolgende vergadering.

3. De driejaarlijkse uitreiking van de A. Roland Holstprijzen voor poëzie en kunst. De uitreikingen vinden traditioneel plaats in de Ruïnekerk te Bergen.
Zie Roland Holstprijs

 

Zee