ARHF Vrienden

Het fonds kan niet bestaan zonder vrienden en nodigt u van harte uit om Vriend te worden!

Het inkomen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van Vrienden van het A. Roland Holstfonds, legaten en uit de royalty’s van het literaire werk van A. Roland Holst.

Bijdrage
U kunt al Vriend worden voor een bedrag van ten minste 20 euro per jaar (een hoger bedrag is zeer welkom!).
U wordt dan persoonlijk uitgenodigd voor de driejaarlijkse manifestaties van de stichting.
Verder krijgt u elk jaar een beknopt jaarverslag toegestuurd evenals de publicaties die het Fonds uitbrengt.

 U kunt vriend worden door uw naam, adres, postcode en woonplaats aan ons te mailen: info@rolandholstfonds.nl.
U krijgt bericht van uw aanmelding.

Het Fonds heeft de Culturele ANBI status waardoor vrienden een belastingvoordeel hebben omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Het ANBI nummer is RSIN 005215419.
Zie hier de voorwaarden.

 

Bankrekening ABN:
NL72 ABNA 0468 8742 75

Website:
www.rolandholstfonds.nl

ARHFFolder
CD Oogwenk