ARHF Publicaties / Uitgaven

Bij de prijsuitreiking aan Saskia de Jong in 2021 is er geen boekje uitgegeven. Wel werd een drietal kaarten uitgegeven met gedichten van Saskia.

Bij elke prijsuitreiking laat de stichting een boekje verschijnen met een voorwoord door de voorzitter, de beide juryrapporten, een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht van de laureaat en afbeeldingen van het werk van de bekroonde kunstenaar. Deze publicaties zijn bestemd voor donateurs en andere genodigden bij de prijsuitreiking.

ARHFOmslag2018

Na de grammofoonplaat O wind… o zee… wat ben ik zonder u heeft de stichting in 1966 nog een plaat uitgebracht: Prevelt al op de heuvlen wat de dood nog verzwijgt? Hierop worden vier gedichten, op muziek gezet door Marius Flothuis, Hans Henkemans, Bertus van Lier en Hans Kox, gezongen door de sopraan Elisabeth Lugt. Bij de plaat hoorde een album met een ets van David Kouwenaar en tekeningen van Lies Cosijn, Lucebert en Frans Meijers.
Deze uitgave was bedoeld als middel om donateurs te werven.

Prevelt

Het A. Roland Holst Fonds heeft enkele boekjes over de stichter en naamgever van het fonds gepubliceerd. In 1973 verscheen Indachtig vijfentachtig, ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Roland Holst. De dichter schreef een kwatrijn bij een tekening van Dirk Vis en er worden herinneringen opgehaald: door oud-voorzitter A.F. Kamp aan de eerste tijd van de stichting, door F.C. Terborgh aan ontmoetingen met Roland Holst in Portugal. Er staat een kindertekening in van het prinsje Willem-Alexander, voor wie Roland Holst ooit een ‘oom’ was die een verhaaltje vertelde voor het slapen gaan.

In 1983 verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het fonds de bundel Oud dorp van storm en stilte, met verzen over Roland Holst of Bergen, door tien dichters in opdracht van het fonds geschreven. Van de herinneringen die A.F. Kamp in april 1973 onder de titel ‘Dorp en dichter’ in het literaire tijdschrift Maatstaf had gepubliceerd, gaf de stichting in 1996 een overdruk uit.

Deze publicatie was bestemd voor donateurs en kwam niet in de handel.

Boekje Oud dorp

Hetzelfde geldt voor de in december 2004 verschenen Sinterklaasrijmen van A. Roland Holst.
Deze uitgave is eveneens bedoeld om nieuwe donateurs te werven.

Rijmboekje

En de in april 2008 verschenen CD getiteld De Eeuwigheid Duurt Een Oogwenk. De CD waarop A. Roland Holst voordraagt uit eigen werk en muziek van Simeon ten Holt deze voordracht omspeelt en twee door Gerard Hengeveld getoonzette gedichten worden gezongen.
Deze uitgave is eveneens bedoeld om nieuwe donateurs te werven.

CD

Deirdre en de zonen van Usnach
Uitgever: A. Roland Holstfonds
Verschenen: 8 mei 2010
Prijs: 10 euro
(Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar)

Het verhaal over Deirdre en de zonen van Usnach is een oude sage uit Ierland. De dichter Adriaan Roland Holst (1888-1976) maakte er een zeer persoonlijke bewerking van die in 1920 voor het eerst in boekvorm verscheen. Het is zijn meestgelezen prozawerk geworden. Het vertelt over een jonge vrouw die de bruid van de koning van Ulster moet worden, maar die het land ontvlucht met de minnaar die ze zelf gekozen heeft. De jaloezie van de koning lokt verraad en wraak uit, wat leidt tot de noodlottige afloop die al bij Deirdres geboorte was voorspeld.
Roland Holst geeft in deze poëtische vertelling een sterk beeld van zijn hoofdpersonen, tegen de achtergrond van eenzame, ruige landschappen. Er staan onvergetelijke passages in, zoals de beschrijving van aanstormende strijdwagens, van het harpspel in de koningsburcht vóór de strijd losbarst, of van Deirdres einde.
Jan van der Vegt, de biograaf van A. Roland Holst, heeft in zijn inleiding dit klassieke werk toegelicht voor hedendaagse lezers.

Boek Deirdre

A. Roland Holst. Een dichter aan zee.
Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en voorzien van een geschreven portret en door Jan van der Vegt.
Verschenen op 23 mei 2013, de 125ste geb
oortedag van de ‘prins der dichters’.
ISBN 9789079272327, 116 pp, € 14,95.

Roland-holst-omslag-prominent

Proza 1 & 2.
Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 1983 Dit zijn het derde en vierde deel van het vierdelige verzameld werk, een dundrukuitgave waarvan de delen Poëzie al vele jaren zijn uitverkocht. Ze bevatten alle gepubliceerde verhalen en beschouwingen van Roland Holst.

Niet meer in de boekhandel verkrijgbare werk van A. Roland Holst

Boek Proza

Gedichten 1911-1976.
Uitgeverij Meulenhoff-Manteau, Amsterdam-Antwerpen 2004 Een door Jan van der Vegt bezorgde nieuwe uitgave van de verzamelde gedichten, waarin alle door Roland Holst gepubliceerde bundels zijn samengebracht.

Niet meer in de boekhandel verkrijgbare werk van A. Roland Holst

Gedichten1911