ARHF Roland Holst Prijs

Van 2000 t/m 2018 heeft het Fonds om de drie jaar een dichter (Poëzieprijs) en een kunstenaar (Kunstprijs)  bekroont met een penning en een stipendium.
Beide prijzen zijn voor een oeuvre dat kwaliteit heeft en al zo ver ontwikkeld is dat het een eigen gezicht heeft gekregen en waarvan verwacht mag worden dat het nog zal groeien.
Met ingang van 2021 wordt alleen nog de Poëzieprijs uitgereikt

Voor de Poëzieprijs benoemt het bestuur een onafhankelijk adviserende jury, die wisselt van samenstelling. De prijswinnaar ontvangt een stipendium van 10.000 euro en een penning. De prijsuitreiking vindt plaats op een zaterdag zo dicht mogelijk bij 23 mei, de geboortedag van de dichter, in de Ruïnekerk te Bergen.

Sinds 1994 wordt tijdens de prijsuitreiking de A. Roland Holstlezing gehouden.
Op 29 mei 2021 gaf Thomas Möhlmann in de Ruïnekerk in Bergen (NH) de lezing bij de uitreiking van de A. Roland Holst Prijs aan Saskia de Jong. Klik hier om deze lezing te downloaden.

De volgende prijsuitreiking zal zijn zaterdag 25 mei 2024.

De Kunstprijs, uitgereikt van 2000 t/m 2018, werd toegekend aan een scheppende kunstenaar op het gebied van beeldende kunst, muziek of andere kunstvormen, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige afwisseling. Bij deze prijs had het bestuur zelf de laureaat aangewezen. Voor de toekenning werd een deskundige adviseur van buiten het bestuur aangetrokken. De hoogte van de prijs was 5000 euro. Indien mogelijk werd er een tentoonstelling verbonden aan de manifestatie van werk van de bekroonde kunstenaar.

Penning 1986 t/m 1994

Ontwerp Gerard van der Leeden

Penning 1997 en 2000

Ontwerp Elly Baltus

Penning 2003 t/m 2021

Ontwerp Geer Roobeek

Op een VHS videoband vonden we filmfragmenten van de Roland Holst prijsuitreiking aan Eva Gerlach. In de Ruïnekerk te Bergen uitgereikt op 8 juni 1988 in aanwezigheid van koningin Beatrix.
Klik hier.

Tot nu toe toegekende laureaten en gehouden lezingen:

Poëzieprijs Kunstprijs ARHF-lezing

2021

Saskia de Jong Thomas Möhlmann

2018

Mustafa Stitou Judith Nab K. Michel
2015 Menno Wigman Guus Janssen Ester Naomi Perquin
2012 Jacob Groot Peter Bes Hester Knibbe
2009 Hester Knibbe Paul Kooiker Menno Wigman
2006 Esther Jansma Dwight Harold Marica Anton Korteweg
2003 H.C. ten Berge Sjoerd Buisman Sjoerd Kuyper
2000 Willem van Toorn Sigurdur Gudmundson Arie van den Berg
1997 C.O. Jellema Willem van Toorn
1994 F. ten Harmsen v. Beek H.C. ten Berge
1991 Ed Leeflang
1988 Eva Gerlach
1986 Anton Korteweg