ARHF Roland Holst Prijs

Het Fonds bekroont om de drie jaar een dichter (Poëzieprijs) en een kunstenaar (Kunstprijs) met een penning en een stipendium.
Beide prijzen zijn voor een oeuvre dat kwaliteit heeft en al zo ver ontwikkeld is dat het een eigen gezicht heeft gekregen en waarvan verwacht mag worden dat het nog zal groeien.

Voor de Poëzieprijs benoemt het bestuur een onafhankelijk adviserende jury, die wisselt van samenstelling. De prijswinnaar ontvangt een stipendium van 10.000 euro en een penning. De prijsuitreiking vindt plaats op een zaterdag zo dicht mogelijk bij 23 mei, de geboortedag van de dichter, in de Ruïnekerk te Bergen.

 

De Kunstprijs wordt toegekend aan een scheppende kunstenaar op het gebied van beeldende kunst, muziek of andere kunstvormen, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige afwisseling. Bij deze prijs zal het bestuur zelf de laureaat aanwijzen. Voor de toekenning wordt een deskundige adviseur van buiten het bestuur aangetrokken. De hoogte van de prijs is 5000 euro. Indien mogelijk wordt er een tentoonstelling verbonden aan de manifestatie van werk van de bekroonde kunstenaar.

Op een VHS videoband vonden we filmfragmenten van de Roland Holst prijsuitreiking aan Eva Gerlach. In de Ruïnekerk te Bergen uitgereikt op 8 juni 1988 in aanwezigheid van koningin Beatrix.
Klik hier.

Sinds 1994 wordt tijdens de prijsuitreiking de A. Roland Holstlezing over poëzie gehouden.

De volgende prijsuitreiking zal zijn 29 mei 2021.

Penning 1986 t/m 1994

Ontwerp Gerard van der Leeden

Penning 1997 en 2000

Ontwerp Elly Baltus

Penning 2003 t/m 2021

Ontwerp Geer Roobeek

Tot nu toe toegekende laureaten en gehouden lezingen:

Poëzieprijs Kunstprijs ARHF-lezing
2018 Mustafa Stitou Judith Nab K. Michel
2015 Menno Wigman Guus Janssen Ester Naomi Perquin
2012 Jacob Groot Peter Bes Hester Knibbe
2009 Hester Knibbe Paul Kooiker Menno Wigman
2006 Esther Jansma Dwight Harold Marica Anton Korteweg
2003 H.C. ten Berge Sjoerd Buisman Sjoerd Kuyper
2000 Willem van Toorn Sigurdur Gudmundson Arie van den Berg
1997 C.O. Jellema Willem van Toorn
1994 F. ten Harmsen v. Beek H.C. ten Berge
1991 Ed Leeflang
1988 Eva Gerlach
1986 Anton Korteweg